کلینیک بیمارستان نیکان

اقدسیه، ابتدای بلوار ارتش، ورودی اراج، خیابان 22 بهمن، شماره 6

تلفن مرکز: 02129129

دریافت نوبت

دی کلینیک تخصصی نیکان

اقدسیه، ابتدای بلوار ارتش، ورودی اراج، خیابان 22 بهمن، پلاک 21

تلفن مرکز: 02171062000

دریافت نوبت